Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2012

pitupitu
1642 62f1
Reposted fromjelonek jelonek
pitupitu
1730 f214
Reposted fromxieislove xieislove

October 16 2012

pitupitu
Sezon jesiennej depresji uważam za oficjalnie rozpoczęty.
— m.s.d.
pitupitu
Złe chwile są potrzebne , chocby po to by docenić szczęście,gdy wróci.
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viawelovekate welovekate
pitupitu
Przez ściany, za którymi się chowam, ty po prostu przechodzisz.
— The XX
pitupitu
Tęsknię choć wiem nie powinienem
— Fisz
Reposted fromwelovekate welovekate
pitupitu
5412 1796
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viawelovekate welovekate
pitupitu
Czasem, by znaleźć światło trzeba przejść przez największe ciemności.
— The Lucky One
Reposted frombeltane beltane viawelovekate welovekate
pitupitu
5881 0ca5
DEFTO.
Reposted fromdailylife dailylife viawelovekate welovekate
pitupitu
Idealny związek-
rozmawiamy jak najlepsi przyjaciele.
Wygłupiamy się jak małe dzieci.
Kłócimy się jak stare małżeństwo.
Bronimy się jak rodzeństwo. 
— chciałabym
Reposted fromjagsonify jagsonify viawelovekate welovekate

September 07 2012

pitupitu

September 04 2012

pitupitu
6742 e3a9 500
Zoltar <3

August 22 2012

pitupitu
Ty nie możesz tak zgasić tej miłości
No zastanów się, czego jeszcze chcesz
Kilka pięknych chwil było tylko tłem
Wszystko to odeszło, rozpłynęło się

Ty nie możesz tak burzyć moich marzeń
Nie wyśniłem tego - to było naprawdę
A kiedy śmiejesz się, rób to tylko dla mnie
Chciałbym wierzyć, że jesteś tu naprawdę

Zostań tu, wytrwaj ze mną
Nie śpij, nie zaśniesz, 
— Ira - Zostań tu
pitupitu
Srebrną igłą znaczysz swoje małe sny 
W kieliszku marzeń topisz dni 
Twoich gniewnych bogów dawno pokrył kurz 
Ogień w twym sercu nie płonie już 

Jeszcze jedna pusta noc 
Jeszcze jeden w lustro gest 

Twój cały świat - mała popiołu garść 
Twój cały świat - trochę dat 
Twój cały świat - kilka fałszywych prawd 
Twój cały świat - Twój!
— Ira - Twój cały świat
pitupitu
8999 4b98
Reposted frompursuit pursuit
pitupitu
"Ken's aunt" czyli "ciotka Kena" aut. Zbigniew Liber

August 16 2012

6214 7283
Reposted fromhonobono98 honobono98
8497 c930 500

theanimalblog:

Sylvie’s first rain (by Stirred_For_A_Bird)

Reposted fromMasteradept Masteradept
0933 cd8a 500
Reposted fromseoulmama seoulmama
9767 e677 500
Reposted fromhonobono98 honobono98
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl